Taneční tábor Hutisko-Solanec - Letošní téma

Milí táborníci!

Opět se přiblížila doba, kdy Vy – táborníci z Hutiska a mnozí z řad našich fanoušků, přátel, rodinných příslušníků… očekáváte s napětím rozhodnutí o tématu letošního roku. Toto téma zní: "Olympijský oheň 2012".

Olympijáda Hutisko-Solanec 2012

Vybrali jsme záměrně téma olympijských her, jelikož se tento rok právě tyto tolik oblíbené letní olympijské hry uskuteční a to v Londýně.

BigBen

Letošní tábor bude mít i několik novinek:

 • v turnuse A se po Vašich reakcích opět vracíme k tolik oblíbenému musadu se Standou.
 • v turnuse B se namísto poiek objeví náročný paintball a zaručuju Vám, že na tábor opravdu jen tak nezapomenete (už jen kvůli modřinám po zásahu kuliček).

Jako vždy, i letos se budeme snažit náš program ztvárnit s humorem a vtipem. A navíc, kdo nás zná, ví, že se rádi necháváme unášet fantazií, a k tomuto tématu to nebude jinak. Navíc však přidáme celou řadu poznatků z naší olympijské historie a dozvíme se přitom řadu překvapivých informací. Přitom je pro nás již samozřejmostí, že v rolích hrdinů budeme opět vystupovat my!!! Nebojte se!!! Tato olympiáda bude naší originální akcí, kterou všichni zpestříme netypickými sportovními disciplínami.

Olympijská pochodeň

Je důležité znovu připomenout, že kromě celotáborové hry – Olympijský oheň 2012, která bude bodovaná mezi oddíly, budou mít v rámci celotáborovky oddíly i bodovány ostatní disciplíny. Tento rok se táborové pravidla mění: Nebude v programu hra – olympijská disciplína, která by nebyla hodnocena do celotáborovky a jedinců!!!

Mezi ty nejzajímavější disciplíny můžeme zajisté zařadit např.:

 • různé druhy běhů – jednotlivci, štafety, těžkooděnci, slepci…
 • pentathlón
 • různé hody - diskem, oštěpem, „bimbem“ a snad i spoluhráčem?
 • různé druhy zápasů – kylisis, orthopalé, městečko a chudina…
 • box – jen v turnuse B (pro Vaši vlastní bezpečnost)
 • závody koňských čtyřspřeží, dvojspřeží,klusáků, trakačů, raků…
 • soutěže fanynek (fanoušků) v podpoře oddílů
 • soutěže trubačů a hlasatelů
 • oddílové přebory ve stolním tenise a nezapomenutelné a tolik všemi oblíbené vybíjené
 • a spousty dalších

Olympijské kruhy

Něco málo z historie:

Antické olympijské hry byly nejvýznamnější z všeřeckých her. Byly pořádány od 8. stol. př. n. l. do přelomu 4. a 5. stol. n. l. každé čtyři roky v Olympii. Konaly se v srpnu nebo září k poctě boha Dia.

První olympijské hry, o kterých se dochovaly zprávy, se v Olympii uskutečnily roku 776 př. n. l.. Tento rok, konkrétně pak 8. červenec, je považován za počátek her i řeckého kalendáře. Největší rozkvět OH nastal v 5. stol. př. n. l. (tzv. klasické období). V té době skládány i ódy na vítěze (epiníkie). Od 4. stol. př n. l. závodili na OH stále častěji profesionálové (athlétés), příslušníci nižších vrstev vycvičení v jedné disciplíně (atlet),. Od 3. stol. př n. l. soutěžili na OH i závodníci neřeckého původu z Egypta, Malé Asie, Sýrie.

Po ovládnutí Řecka Římany (146 př. n. l.) nastal úpadek OH. K novému rozmachu došlo v 1.-3. stol. n. l., kdy byly hry podporovány římskými císaři. Císař Nero se sám aktivně účastnil her. Závodníci řeckého původu byli v menšině, vítězili Syřané, Féničané, Ilyrové, Afričané, Babyloňané.

Ve 4. stol. n. l. OH upadaly, ostře se proti nim jako pohanským hrám stavělo křesťanství, které se v té době stalo oficiální ideologií Římské říše. Roku 393 či 394 vydal císař Theodosius I. přísný zákaz konání her. Přesto se OH snad ještě nějakou dobu konaly, měly však pouze lokální charakter. Roku 426 byly zničeny všechny budovy v Olympii z příkazu císaře.

Přesné zprávy o době trvání her neexistují. Historikové se shodují v tom, že první hry trvaly jeden den (konala se pouze jedna disciplína - běh na jedno stadio) a že se doba trvání zvyšovala s přibývajícím počtem disciplín.Většina pak zastává názor, že v konečné podobě trvaly hry pět dnů.

Během konání olympijských her se dodržoval všeobecný posvátný mír, zvaný okecheiria („zdržení se rukou od zbraní“). Na půdu Olympie nesměl vstoupit voják se zbraní v ruce a v době konání her ani ozbrojený jednotlivec. Účastníkům her byla zajištěna volná cesta do Olympie a zpět i přes území nepřátelských států. V době her byly zakázány všechny války a jiné násilné činy. Údajně o tom byla napsána smlouva, ale text se nedochoval.

Olympijský vítěz získal respekt ve všech oblastech života. Vítězství na olympijských hrách bylo ceněno tak vysoko jako vítězství vojevůdce ve válce. Ve svém městě byl velkolepě uvítán. Nejprve zamířil do chrámu, kde vzdal děkovnou oběť bohům a věnoval jim svůj věnec. Pak vláda a rada města uspořádala na jeho počest slavnostní hostinu v prytaneiu, kde měl od té doby zadarmo stravování. Vítěz byl často osvobozen od některých nebo i všech daní. Získal také keramické vázy naplněné jemným olejem. Měl též právo nechat si postavit sochu - bohatí si ji zaplatili sami, chudým město.

Před OH poslové z Olympie zvali k účasti po celém antickém Řecku, oznamovali přesné datum konání her a vyhlašovali boží mír, ekecheíriá. Jako závodníci se OH směli zúčastnit pouze svobodní občané řeckého původu (vyloučeni byli cizinci, otroci, ženy), přihlížet hrám mohl kdokoli (kromě řeckých provdaných žen). Pro ženy se v době OH konaly samostatné závody v běhu při héraích.

Závodníci se museli dostavit do Olympie měsíc před počátkem OH k intenzivní přípravě spojené s dietou. Hry byly zahajovány průvodem závodníků a jejich slavnostní přísahou Diovi Olympskému. Jednotlivé závody probíhaly pod dozorem hélládoniků (rozhodčích; zprvu 2, později 9). Vítězové v jednotlivých disciplínách byli odměňováni olivovým věncem, měli právo dát si postavit své sochy, rodné obce jim prokazovaly čestné pocty.

K OH se scházeli zástupci řeckých států, podepisovali zde politické smlouvy, při hrách se upevňovalo vědomí řecké národní a kulturní sounáležitosti.

Olympijské medajle

Olympijské hry jsou největší sportovní událost moderní doby. Svého předchůdce a vzor mají v antických olympijských hrách, konaných ve starém Řecku v Olympii na poloostrově Peloponés. Jejich zakladatelem byl podle pověsti Hérakles.

Pořádají se jako:

 • Letní olympijské hry od obnovení her v roce 1896
 • Zimní olympijské hry od roku 1924

Letní i zimní olympijské hry se konají jednou za 4 roky. Od roku 1992 se střídají po 2 letech. Do tohoto roku se konaly vždy ve stejný rok.

Olympijské kruhy 3D

Tak se na Vás všechny těší – MARŤAS, HOLAS, FRIGOŠ A DALŠÍ BANDA VEDOUCÍCH

Toplist TOPlist
Facebook
Video
Taneční tábor Hutisko-Solanec