Taneční tábor Hutisko-Solanec - Téma tábora 2011

Je tu nový rok a s ním přichází i má každoroční nepsaná povinnost napsat Vám několik bližších informací o táboře, který nás již za pár měsíců čeká. Informace, které Vám teď napíšu, se sice ještě během příštích týdnů mohou upravit, ale to podstatné a zásadní už je neměnné, neboť naše myšlenka na celotáborovou hru začala již krátce po táboře 2010. Snad se všichni máme na co těšit!

Na tu letošní celotáborovou hru se opravdu velmi těším i já sám - budeme totiž hrát Asterixe a Obelixe! A nejen to - název naší nové celotáborovky

"Asterix a Obelix aneb dobrodružství v Hutisku, zemi Bójů"

…zcela jasně naznačuje, že náš vlastní příběh obou známých hrdinů a dalších obyvatel jejich proslulé galské vesnice posouváme do míst, která jsou nám nejbližší, totiž k původním obyvatelům země české. Bójové totiž byli keltský kmen, který v časech dávno minulých obýval českou kotlinu a zanechal tu po sobě spoustu tradic, zvyků, dovedností, obyčejů a zeměpisných názvů, které si doposud připomínáme a které používáme, aniž bychom znali jejich skutečný původ, a to včetně samotného názvu naší země "Boiohaemum", tedy "Bohemia" - Čechy.

A tak, když mezi dlouhou bojovou nečinností znuděné obyvatele naší známé galské vesnice přiběhne vyčerpaný posel od bójského krále Boiorixe s úpěnlivou prosbou o pomoc, naši hrdinové ani na okamžik nezaváhají a radostně se vydávají vstříc novým krajům a novým dobrodružstvím. Během jejich putování si připomeneme a na vlastní kůži vyzkoušíme řadu keltských zvyků a obyčejů a seznámíme se s mnohými slovy, která sice velmi dobře známe, ale třeba ani nevíme, kde se vzala… Jednoduše řečeno, letos si i tak trochu zavaříme mozečky (zvláště na turnuse B).

Avšak opět si můžete být jistí, že naše ztvárnění tohoto neobyčejně populárního příběhu bude ryze originální a nekonformní. Jistě, hlavní postavy v něm budou stejné, ale příběh si prostě, jak už jsem naznačil, vymyslíme po svém. Mě těší tento titul i proto, že jsem se už několik let nepodílel na tvorbě celotáborovky s českou tématikou. I dnes totiž platí ono oblíbené rčení "Co je české (a tedy i keltské), to je hezké!". No, řekněte, nemám pravdu?!

No, řekněte sami - nebylo by zajímavé a poučné vydat se zpět časem do dob, kdy českou kotlinu obývali Bójové, známý a velmi proslulý keltský kmen, který nám po sobě zanechal neuvěřitelně velké dědictví v podobě známých tradic, zvyků, dovedností či známých zeměpisných názvů? Všichni je známe, ale kdo z nás si například uvědomuje, že původní název naší země "Boiohaemum", tedy "Bohemia" je původu keltského, že celou řadu názvů našich řek, pohoří či měst také vymysleli Keltové nebo že náš svátek "Dušičky", tedy "Památku zesnulých" též u nás zavedli Keltové?

A právě k nim se vydávají naši proslulí hrdinové Asterix a Obelix se svými galskými přáteli, aby jim pomohli vyhnat ze země proradné Germány, kteří je zákeřně napadli a proti nimž nemají Bójové v čele se svým vládcem Boiorixem vůbec žádnou šanci. Stihnou k nim dorazit dříve, než bude pozdě? Anebo, přesněji řečeno, najdou Asterix, Obelix, Panoramix a další českou kotlinu obývanou Bóji dříve, než bude dobyto jejich poslední opevněné sídlo? Dobrodružství, které budeme s našimi hrdiny na táboře prožívat, bude velmi napínavé, půjde přitom o každý den, o každou hodinu, ba dokonce o každou minutu, ale naděje přece umírá poslední a naši galští zachránci mají přece kouzelný lektvar, který všem, kdo se jej napijou, dodává neobyčejnou sílu.

Jako vždy, i letos se budeme snažit náš program ztvárnit s humorem a vtipem. A navíc, kdo nás zná, ví, že se rádi necháváme unášet fantazií, a v této hře tomu nebude jinak. Navíc však přidáme celou řadu poznatků z naší keltské historie a dozvíme se přitom řadu překvapivých informací. Přitom je pro nás již samozřejmostí, že v rolích hrdinů budeme opět vystupovat v nefalšovaných kostýmech! Proto si na tábor připravte masky s touto tématikou!!!

Abychom to dotáhli v naší fantazii do nekonečného měřítka – smícháme naše příběhy i s olympiádou a budeme bojovat s Římany.

Letošní tábor bude mít i několik novinek – za celotáborovku:
…např.: keltská módní přehlídka, keltská olympiáda, keltsky laděná noční hra s trojicí tajemných keltských bohů rozmístěných na trati nebo nová strategická hra (pouze v turnuse B) v našem programu – Bitva čtyř armád (v našem letošním podání „Bitva keltských a germánských kmenů“).

Tak se na Vás všechny těší – MARŤAS, HOLAS, FRIGOŠ A DALŠÍ BANDA VEDOUCÍCH

Toplist TOPlist
Facebook
Video
Taneční tábor Hutisko-Solanec