Taneční tábor Hutisko-Solanec - Téma tábora 2009

Letos proběhne celotáborová soutěž pod názvem Fernando Magalhaes aneb Námořní dobrodružství pod rozkazy krále.

Kdo byl Fernando Magalhaes

Fernao de Magalhaes (portugalsky) (španělsky: Fernando Magallanes, latinizovaná forma: Ferdinand Magellan) (jaro 1480 v Sabrose, Portugalsko - 27. dubna 1521 Mactan, Filipíny) byl portugalský mořeplavec, který sloužil španělské koruně. Důkaz o kulatosti Země přinesla výprava, již Magalhaes vedl a která ve službách španělského krále obeplula poprvé celou zeměkouli. Z pěti lodí se po třech letech vrátila jen jedna (Victoria), sám Magalhaes zahynul (pravděpodobně rukama domorodců) na Filipínách. V době, kdy Magalhaes se svými námořníky uskutečňoval nebezpečnou výpravu, se Španělé zaměřili na dobývání nově objevené Severní Ameriky. Magalhaes se narodil ve zchudlé šlechtické rodině v severoportugalské provincii Trás-os-Montes na severovýchodě Portugalska. Jeho otec, Pedro Rui de Magalhaes, byl starostou města Sabrosy. Měl dva sourozence, bratra a sestru. Jeho rodiče zemřeli, když mu bylo deset. Ve dvanácti letech se stal pážetem na královském dvoře Jana II. a královny Eleanory. Zde v Lisabonu se svým bratrancem Franciskem Serraem pokračoval ve svém vzdělávání. Zaujala ho geografie a astronomie. V některých věcech byl vyučován Martinem Behaimem. V roce 1496 se stal Magalhaes panošem. Ve svých dvaceti letech se dostal poprvé na moře. V roce 1505 byl poslán do Indie, kde chtěl budoucí místokrál Francisco de Almeida vytvořit vojenské a námořní základny. Zde se také setkal poprvé s bitvou. V roce 1506 přistál ve Východní Indii. V roce 1510 je povýšen na kapitána. Brzy však své velení ztratil, když plachtil na východ bez povolení. Byl nucen se vrátit do Portugalska. Po svém návratu byl roku 1511 poslán do Maroka, kde v roce 1513 bojoval a zranil si v bitvě koleno. Kvůli tomu až do konce života kulhal. Když ilegálně obchodoval s Maury, byl 15. května 1514 propuštěn z portugalských státních služeb. Byl rozhořčen a zřekl se svého národa a přijal španělské jméno Fernando de Magallanes. Za to byl v Portugalsku označován, že „ztratil čest“.

Ve španělských službách a plavba kolem světa

Magalhaes se odebral do Španělska Naklonil si biskupa Juana de Fonseca a nabídl své služby španělskému králi. Španělský král Karel I. (Carlos I.) schválil 22. března 1518 vyslání expedice na západ až k Ostrovům koření. Flotila, tvořená pěti starými karavelami, pak vyplula ze Sevilly 10. srpna 1519. Sestávala z lodí: Trinidad (130 tun, 55 mužů, kapitán: Fernao de Magalhaes), San Antonio (130 tun, 60 mužů, kapitán: Juan de Cartagena), Concepción (90 tun, 45 mužů, kapitán: Gaspar de Quesada), Victoria (90 tun, 42 mužů, kapitán: Luis de Mendoza), Santiago (60 tun, 32 mužů, kapitán: Joao Serrao). Posádku lodí tvořili většinou Španělé a Portugalci, ale i jiné národnosti. Významnou postavou se stal italský dobrodruh Antonio Pigafetta, který si o výpravě vedl záznamy a byl jedním z 18 mužů, kteří výpravu přežili; díky tomu se nám zachovala podrobná zpráva o průběhu cesty. Magalhaes ve Španělsku zanechal svou těhotnou ženu Beatriz a dvouletého syna Rodrigueze, přičemž ani manželka, ani potomci se návratu výpravy nedožili. První Magalhaesovou zastávkou byl ostrov Tenerife na Kanárských ostrovech, kde vypukly první konflikty s podřízenými kapitány.

Atlantský oceán

Plavba pokračovala přes Atlantický oceán jihozápadním směrem přes rovník. Počasí jim příliš nepřálo - vály nepříznivé větry a „...pršelo pak šedesát dnů bez ustání, což odporuje názoru starých mořeplavců.“ Dopluli do zátoky dnešního Ria de Janeira. Juana de Cartagenu, druhého muže flotily, musel dát Magalhaes za neposlušnost uvěznit. V následujících měsících se výprava ubírala podél jihoamerických břehů k jihu. Začátkem ledna 1520 prozkoumala ústí La Plata, o němž zpočátku soudili, že jde o hledaný průliv do "Jižního moře", tedy Tichého oceánu. Nakonec pronikli až do nehostinných patagonských vod. V březnu 1520 se Magalhaes rozhodl, že po marných bojích se zimními bouřemi stráví zimu v zálivu pojmenovaném po sv. Juliánovi (Puerto San Julián, 49° jižní šířky). Zde propukla vzpoura, kterou se mu však podařilo potlačit. Hlavní organizátoři za ní zaplatili životem, dva muži byli vysazeni na patagonské pobřeží. 24. srpna 1520 vyrazili na jih, ale téměř dva měsíce strávili u ústí řeky Santa Cruz na 50° jižní šířky. Po chvíli také Magalhaes přichází o svoji první loď - Santiago, která byla zničena v bouři. Další loď, San Antonio, dezertovala a vrátila se nazpět do Španělska, kde hlavního kapitána obvinila z kolaborace s Portugalci a vzpouře proti španělskému králi, čímž Magalhaes upadl v nemilost. 21. října 1520 objevili mezi Ohňovou zemí a dnešním Chile ústí hledaného průlivu. Průliv byl pojmenován kapitánem „Kanál všech svatých“, ale námořníky byl pojmenován Magalhaesův průliv. Průliv zdolali za 38 dní, což může být otázka náhody neboť i pro zkušené kapitány je to i dnes obtížné. Tímto průlivem 28. listopadu 1520 dopluly tři zbývající lodě do Tichého oceánu.

Tichý oceán

Magalhaes předpokládal, že cesta na Moluky bude trvat už jen několik dní, avšak protáhla se na téměř čtyři měsíce. Za tu dobu výpravě počasí přálo - vál příznivý vítr a nepotkala je ani žádná bouře. Proto bylo Jižní moře Magellanem překřtěno na Tichý oceán (španělsky El mar pacífico = klidný, tichý). Pluli na sever aby se dostali z nepříznivého podnebí, ale tak nešťastně, že neviděli západní pobřeží Jižní Ameriky. Výprava skoro čtyři měsíce nenarazila na kousek země, posádku trápil hlad, žízeň a většina mužstva onemocněla kurdějemi. Minuli jen dva skalnaté ostrovy. Po překročení rovníku změnili kurz na západ a naštěstí 6. března 1521 dorazili na Mariánské ostrovy, kde nalezli spoustu jídla a pití. 9. března výprava opět vyplouvá a 16. března dorazili námořníci na ostrov Homonhon na Filipínách. V tuto dobu měla výprava 150 mužů. Magalhaes rozuměl jazyku zdejších domorodců, protože jeho otrok - malajský tlumočník - se uměl domluvit jejich jazykem. Zde si vyměnil dary s králem Limasawy rádžou Ka Lambem. Ka Lambo je pozval na ostrov Cebu, kde je vylodili 7. dubna 1520. Přivítal je zdejší král rádža Humabon a přijal křesťanství. Tomu také Magalhaes slíbil, že mu pomůže ve válce proti sousednímu kmenu na ostrově Mactan. V této bitvě, 27. dubna 1521, je Magalhaes na ostrově Mactan zabit.

Výprava po Magalhaesově smrti

Do čela výpravy se pak postavil Juan Sebastián del Cano, původně kormidelník lodi Victoria, který musel rychle prchnout před domorodci, přičemž ztratil přes dvacet mužů a třetí loď, Concepcion, musela být na útěku spálena. Výprava pokračovala na Borneo a pak Moluky, kde nabrali koření pro španělského krále. Avšak zchátralá vlajková loď Trinidad náklad neunesla a prohnilý trup praskl. Loď byla vytažena z vody a opravována. Na zpáteční cestu se tak vydala jen Victoria se padesátkou mužů. Trinidad byl opraven a pokusil se o návrat cestou zpět přes Pacifik, ovšem kvůli bouřím a nepříznivým větrům se musel navrátit zpět na Moluky. Byl však zajat portugalskou hlídkou. Z tohoto zajetí se zpět do Španělska vrátil r. 1527 pouze kapitán Gonzales de Espinoza se třemi muži. Mezitím se Victorie plaví vodami Indického oceánu. Na tomto posledním, dlouhém úseku cesty loď žádná pohroma nepotkala až ke Kapverdám. Nicméně cestou zemřely další dvě desítky vyčerpaných námořníků. Na Kapverdách padlo třináct mužů do portugalského zajetí (později byli na přímluvu krále Karla I. propuštěni), a tak se kapitán del Cano jen s jedinou lodí a se 17 muži na palubě 6. září r. 1522 vrací do Španělska. Jejich cesta trvala bez 12 dní tři roky.

Výsledky výpravy

Král Karel I. se sice nad návratem výpravy zaradoval - ostatně prodejem přivezeného hřebíčku se mu vrátil dvojnásobek vložených investic - přesto se neubránil jistému zklamání: Magalhaesova teorie se nepotvrdila, cesta přes Pacifik na Moluky byla mnohem delší a nesnadnější než cesta Portugalců kolem Afriky. Král se přesto nejprve pokusil ještě několikrát na výpravu navázat, v r. 1525 vyslal flotilu sedmi lodí (na jedné plul i del Cano), která kvůli nepřízni počasí postupně ztroskotala. Proto se Karel r. 1529 smlouvou v Zaragoze Moluk vzdal - za 350.000 dukátů posunul demarkační linii o 17° ve prospěch Portugalska. Výprava významným způsobem přispěla k rozšíření geografických vědomostí a poprvé bylo možné poměrně přesně určit rozměry Země. Magalhaesovu výpravu s úspěchem zopakoval až r. 1580 Angličan Francis Drake. Někteří badatelé předpokládají, že se Magalhaes v letech 1511-1512 dostal do prostoru jižně od Filipín a byl tedy v okamžiku své smrti skutečně prvním mužem, který obeplul svět a navíc splnil hlavní úkol: nalezl cestu k Ostrovům koření plavbou západním směrem. Byl uznávaný i svými námořníky.

Toplist TOPlist
Facebook
Video
Taneční tábor Hutisko-Solanec